Xuất bản thông tin

Hội nghị Đánh giá Tập thể, Lãnh đạo, Viên chức, Lao động năm 2012

Hội nghị Đánh giá Tập thể, Lãnh đạo, Viên chức, Lao động năm 2012


 

      Thực hiện công văn số 485/GD- ĐT  V/v hướng dẫn thực hiện đánh giá tập thể, lãnh đạo, viên chức, lao động năm 2012; Theo Quyết định 301-QĐ/HU ngày 02/12/2011 và Công văn số 1913/UBND ngày 14/12/2012.

Sáng nay ngày 29/12/2012 Trường Mầm non  Tràng Lương “Đánh giá tập thể, Lãnh đạo, Viên chức, Lao động. Về dự Hội nghị có đầy đủ 22 CB,GV,NV nhà trường.

      

Trong Hội ng hị đã được nghe Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt – Bí thư chi bộ; Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo kiểm điểm của BGH, kiểm điểm của cá nhân HT và 22 bản kiểm điểm của CB,GV,NV trong nhà trường, tại hội nghị đã phát huy được tinh thần ý thức tự phê bình, và phê bình.Thẳng thắn trung thực tham gia đóng góp ý kiến, để góp phần xây dựng đội ngũ hoàn thiện cùng nhau đoàn kết vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .

                                                        

                                          Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt đọc báo cáo kiểm điểm BGH 

        Sau một ngày làm việc nghiêm túc Hội nghị “Đánh giá tập thể, Lãnh đạo, Viên chức, Lao động” diễn ra thành công tốt đẹp.