Xuất bản thông tin

KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện kế hoạch số: 26/KH-TrMN ngày 10 tháng 9 năm 2016 về việc thực hiện. nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của trường MN Tràng Lương, kế hoạch trọng tâm tháng 11 năm 2016 của phòng GD&ĐT. Sáng nay ngày 14/11/2016 Trường MN Tràng Lương đã khai mạc hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017.

       Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường khai mạc hội thi đồng thời đ/c cũng đưa ra mục đích, yêu cầu, điều kiện quy định đối với cuộc thi. Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, khuyến khích phong trào tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên trong giảng dạy. Đồng thời lựa chọn ra giáo viên có đủ điều kiện để tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

       Năm học 2016 - 2017 trường MN Tràng Lương có 100% giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường. Mỗi giáo viên tham gia thi sẽ tham gia dạy 2 hoạt động (Một hoạt động tự chọn, một hoạt động bắt buộc) và làm bài kiểm tra năng lực có nội dung liên quan đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo Văn bản hợp nhất số 04 ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD & ĐT và quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

       Sau buổi khai mạc, các giáo viên tham gia thi đã làm bài kiểm tra năng lực và bốc thăm hoạt động dạy bắt buộc. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11 các giáo viên dự thi sẽ tham gia phần thi thực hành.

                Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:

Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt - BTCB - Hiệu trưởng nhà trường khai mạc hội thi

Đ/c: Nguyễn Thị Phong - P.Hiệu trưởng nhà trường triển khai nội dung thi 

Toàn Cảnh triển khai thi lý thuyết

Giáo viên thực hiện thi lý thuyết

Tiết Truyện : Quả Trứng lớp NTD2

Tiết chữ cái U,Ư lớp 5TA2

Tiết KPKH: Sự phát triển của cây

Tiết KPKH: Một số phương tiện giao thông lớp 5tA1

Tiết thể dục lớp 4TB2

                                                                   CTV: Nguyễn Thị Phong