Xuất bản thông tin

Ra quân vệ sinh môi trường

Ra quân vệ sinh môi trường


              Triển khai thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường "Xanh-sạch- đẹp" trên địa bàn huyện, Chiều ngày 06 tháng 02 năm 2015. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường MN Tràng Lương đã tô chức thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, phát cây, dọn cỏ dại ở ven đường và trong khu vực nhà trường.

             Qua buổi tham ra dọn vệ sinh giúp cho các cô giáo hiểu được ý nghĩa của việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Đây là một việc làm thiết thực góp phần xây dựng môi trường luôn luôn trong lành, xanh, sạch, đẹp.

               Một số hình ảnh:

Vệ sinh khu vườn trường

Vệ sinh đường xóm

.

CTV: Phạm Thị Quyên