Xuất bản thông tin

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chính quyền điện tử, trung tâm hành chính công

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chính quyền điện tử, trung tâm hành chính công

Để nâng cao nhận thức cho đội ngũ CB-GV-NV trong nhà trường những kiến thức cơ bản về Chính quyền điện tử, hoạt động của Trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều. Ngày 05/11/2016 Trường MN Tràng Lương đã tổ chức tập huấn cho toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường.

     Thực hiện theo kế hoạch số 145/KH-UBND Thị xã Đông Triều ngày 26/9/2016 Về việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chính quyền điện tử và các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2016.

     Thực hiện theo thông báo số 291/TB- UBND Thị xã Đông Triều ngày 29/9/2016 Về việc triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chính quyền điện tử và các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2016.

     Sáng ngày 01/10/2016 Ban giám hiệu và giáo viên phụ trách CNTT của Nhà trường đã tham gia lớp tập huấn tại UBND Thị xã Đông Triều. Qua buổi tập huấn đã lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công thị xã Đông Triều.

     Hôm nay Trường Mầm non Tràng Lương tổ chức tập huấn lại toàn bộ nội dung đã lĩnh hội được về chính quyền điện tử và trung tâm hành chính công cho CB-GV-NV toàn trường. Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ CB- GV- NV trong nhà trường hiểu rõ nội dung cơ bản về chỉ số PAPI, chính quyền điện tử, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện chỉ số PAPI. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các xã, phường trên địa bàn thị xã. Phổ biến kiến thức về giao dịch với cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, kỹ năng sử dụng và khai thác tiện ích của dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3 tiến tới mức độ 4). Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức về hành động của đội ngũ CB - GV-  NV.

     Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới nhân dân và người thân trong gia đình bằng cách yêu cầu mỗi CB-GV- NV hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ ít nhất 02 người hiểu biết và tham gia dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính.

             Dưới đây là hình ảnh buổi tập huấn:

Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt BT chi bộ - Hiệu Trưởng nhà trường Khai mạc lớp tập huấn

Đ/c: Nguyễn Thị Phong - P. Hiệu trưởng hướng dẫn lý thuyết

Đ/c: Nguyễn Thị Phong - P. Hiệu trưởng hướng dẫn tập huấn

                                                                                                    

                                                                                                                         CTV: Nguyễn Thị Phong