Xuất bản thông tin

Tham gia “Hội diễn văn nghệ cụm 3”

Tham gia “Hội diễn văn nghệ cụm 3”

Thực hiện kế hoạch số: 03/KHLT-PGD&ĐT-CĐN ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Công đoàn Giáo dục thị xã về việc tổ chức "Hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều năm học 2016-2017"
Hôm nay ngày 13 tháng 3 năm 2017 Trường Mầm non Tràng Lương Tham gia hội diễn văn nghệ cụm 3 tại hội trường UBND xã Tràng An.


     Hội diễn văn nghệ cụm 3 năm 2017 công đoàn nhà trường tham gia 02 tiết mục văn nghệ: 01 đơn ca với bài " Mưa trên quê hương": 01 tiết mục múa: " Sắc xuân" .

     Hội diễn văn nghệ là món ăn tinh thần, là một sân chơi bổ ích đối với đoàn viên công đoàn. Là nơi để chị em giao lưu học hỏi, trau dồi them về nghệ thuật hát, múa.

     Một số hình ảnh của hội diễn:

Tiết mục " Mưa trên quê hương"

Tiết mục " Mưa trên quê hương"

Tiết mục " Múa sắc xuân"

Tiết mục " Mưa trên quê hương"

Ban tổ chức trao giải

                                                                                                         CTV: Nguyễn Thị Phong