To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Hưởng ứng ngày chạy olympic “ Vì sức khỏe toàn dân” năm 2018 

Hưởng ứng hoạt động thường niên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực hiện kế hoạch của ban văn hóa xã Tràng Lương

Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Friday, 27 / 04 / 18
27/04

- Đ/c: Nguyễn Thị Thị Nguyệt - Hiệu trưởng trực đón sớm trả muộn.

- Đ/c: Nguyễn Thị Phong trong đoàn kiểm tra toàn diện trường mầm non Nguyễn Huệ

Thông báo

Tài chính công khai ngày 26/4/2018


Tổng số trẻ đến lớp: 200 trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 200 trẻ

Tổng số tiền: 2.400.000đ

Tổng số tiền chi: 2.400.000đ

Tồn: 0 đ

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên