To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Hội nghị Cán bộ - Viên chức - Lao động năm học 2018 -2019 

Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT TX Đông Triều, sáng ngày 19/10/2018 trường MN Tràng Lương long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm học 2018 - 2019 nhằm phát huy quyền làm chủ của mỗi CB - GV- NV trong trường góp phần xây dựng nhà trường thành một khối đoàn kết, nhất trí cao trong các lĩnh vực hoạt động và tập trung trí tuệ tập thể để tìm các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Sunday, 21 / 10 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 18/10/2018


Tổng số trẻ đến lớp: 192 trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 192 trẻ

+ Nhóm trẻ: 30 = 528.000

+ Mấu giáo: 162 = 2.268.000

Tổng số tiền: 2.796.000

Tổng số tiền chi:  2.7967.000đ

Tồn: 0 đ

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên