You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Wednesday, 23 / 08 / 17
23/08

Ban giám hiệu trực trường và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

Thông báo

Tài chính công khai ngày 29/7/2017


Tổng số trẻ ăn: 206

Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.472.000đ

Tổng số tiền đã chi trong ngày:  2.472.000đ

Số tiền thừa (thiếu): 0 đ

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0đ

 

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên