tieu pham xe lua 1.jpg
Tieu pham tao 2016.jpg
MUA 5 A1.jpg
LD PGD TANG HOA.jpg
khai giang.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 12/12/2018


Tổng số trẻ đến lớp:118 trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 118 trẻ

+ Nhóm trẻ: 18 = 281.600

+ Mấu giáo: 100 =1.400.000

Tổng số tiền:1.681.600

Tổng số tiền chi:  1.681.600đ

Tồn: 0 đ

Calendar
Today: Thursday, 13 / 12 / 18
13/12

- Đ/c: Phạm Thị Quyên - Phó hiệu trưởng trực đón sớm trả muộn.

- BGH: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại trường.

Tài nguyên