To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

BỔI GẶP MẶT CUỐI NĂM 

Nhằm tổng kết năm 2017 và để gửi lời chúc mừng năm mới đến các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, Sáng ngày 10/02/2018, trường mầm non Tràng Lương đã tổ chức buổi họp mặt thân thiết cuối năm.

Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Monday, 19 / 02 / 18
19/02

- Đ/c: Nguyễn Thị Phong - Phó hiệu trưởng trực trường.

Thông báo

Tài chính công khai ngày 08/2/2018


Tổng số trẻ đến trường: 186 trẻ

Tổng số trẻ báo ăn: 186 trẻ

Tổng số tiền thu được: 2.232.000đ

Tổng số tiền đã chi: 2.232.000đ

Số tiền dư: 0đ

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên