Asset Publisher

Các hoạt động “ Ứng dụng phòng học thông minh” trong đổi mới phương pháp dạy học

Các hoạt động “ Ứng dụng phòng học thông minh” trong đổi mới phương pháp dạy học

Thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016, thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3. Chuyên môn trường MN Tràng Lương đã liên tục tổ chức tiết học "Ứng dụng phòng học thông minh" trong đổi mới phương pháp dạy học cho trẻ 4 tuổi và trẻ 5 tuổi.

      Tuần 2 tháng 3: Cô giáo Bùi Thị Hạnh ứng dụng "Phòng học thông minh" tổ chức hoạt động " Tìm hiểu về một số loại hoa";  Cô giáo Lài Thị Thành với hoạt động "Một số con vật sống trong rừng"

      Tuần 4 tháng 3 cô giáo Dương Thị Thoa tổ chức hoạt động "Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng"; Cô giáo bùi Thị Kim Oanh tổ chức hoạt động " Truyện chú vịt con".

      Qua 4 hoạt động trẻ đã được trải nghiệm nhiều kỹ năng sống cần thiết như biết sử dụng máy tính bảng trẻ được khám phá, trải nghiệm trên các trò chơi trên máy tính bảng, biết sử dụng đúng chức năng cần thiết trên phần mềm phòng học thông minh như: Trẻ biết nhận tập tin, gửi bài cho cô, biết giơ tay phát biểu…

    Mô hình "Phòng học thông minh"  mới được triển khai và áp dụng tại trường và đây là điều kiện tốt nhất giúp giáo viên có thêm niềm say mê, sự  sáng tạo mang lại những giờ học sôi nổi, bổ ích đối với trẻ, những bài học kinh nghiệm giảng dạy đối với đồng nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

              Sau đây là một số hình ảnh

Cô giáo Bùi Thị Hạnh hướng dẫn trẻ " Tìm hiểu về một số loại hoa"

Cô giáo Lài Thị Thành với hoạt động "Một số con vật sống trong rừng

Cô giáo Dương Thị Thoa với hoạt động "Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng"

Cô giáo bùi Thị Kim Oanh tổ chức hoạt động " Truyện chú vịt con"  

Trẻ đang chăm chú tìm hiểu

Tìm Hiểu con Khỉ

Tìm hiểu mộ số loại hoa

 

                                                                                                                         Nguyễn Thị Phong