Asset Publisher

Chi bộ Mầm non tham gia hội thi tuyên truyền dân vận khéo

Chi bộ Mầm non tham gia hội thi tuyên truyền dân vận khéo


 Sáng nay ngày 04/7/2012, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tràng Lương đã tổ chức cuộc thi dân vận khéo năm 2012.Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận trong các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng và toàn xã hội; phát hiện, giới thiệu những mô hình, gương điển hình “dân vận khéo” của tập thể, cá nhân ở 07 đội thi đến từ 07 chi bộ trong toàn Đảng bộ xã (chú trọng những điển hình mang ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội như: phát triển sản xuất, phong trào hiến đất làm đường, chăm lo cho công nhân, người lao động, xóa đói giảm nghèo, trẻ em khuyết tật...)

Như chúng ta biết Bác Hồ đã từng khẳng định "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Chúng ta đều biết, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác vận động, tổ chức quần chúng tham gia vào mọi công việc của cách mạng là vấn đề chiến lược xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. 

Những năm qua, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức chi bộ trường Mầm nonđã thực hiện lời dạy của Bác, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, nghiên cứu tham mưu để Đảng bộ có những quyết sách đúng đắn giúp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của  đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Về dự hội thi dân vận khéo năm 2012 chi bộ trường Mầm non đã đem đến hội thi một màn chào hỏi độc đáo, hấp dẫn cùng một tiểu phẩm đầy ý nghĩa về việc vận động nhân dân hiến đất làm đường để xây dựng nông thôn mới.

Kết thúc hội thi chi bộ trường Mầm non đã vinh dự nhận giải nhất cuộc thi dân vận khéo năm 2012 của xã Tràng Lương.

Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:

                    Màn chào hỏi của các thành viên      

        Phần thi kiến thức do Đ/c Nguyễn Thị Phong trả lời   

                         Tiểu phẩm tuyên truyền

                        Nhận giải cuộc thi

                              ===== CTV: Hồng Phong =====