Asset Publisher

Đại Hội công đoàn trường Mầm non Tràng Lương

Đại Hội công đoàn trường Mầm non Tràng Lương


            Hôm nay ngày 29/8/2012 công đoàn trường Mầm non Tràng lương tổ chức Đại Hội công đoàn Trường  lần thứ 7 nhiệm kỳ 2012 – 2014.

Đại hội đã nghe Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2009-2012 trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2009 -2012 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2014. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Chi bộ - Ban giám hiệu và đặc biệt là sự nỗ lực, chủ động của các đoàn viên công đoàn, công tác công đoàn của trường đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các đoàn viên công đoàn đã có đóng góp tích cực vào việc tham mưu xây dựng quy chế. Công đoàn trường đã tổ chức được nhiều hoạt động như phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của công đoàn viên và công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động được chú trọng.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2014, Công đoàn trường tập trung triển khai một số nhiệm vụ và thực hiện chỉ tiêu chủ yếu như: tích cực tham gia xây dựng Văn hóa công sở, thành lập các Tổ công đoàn, gắn hoạt động công đoàn với xã hội nhiều hơn, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, phấn đấu giới thiệu 1-2 cán công đoàn viên /năm để Chi bộ xem xét, bồi dưỡng kết nạp đảng…

Đại hội đã nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất và nguyện vọng của công đoàn viên về sự đoàn kết cơ quan, ứng dụng công nghệ thông tin, chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục.

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2014, gồm 3 đồng chí: Nguyễn Lý Thủy; Lài Thị Thành; Bùi Thị Hạnh Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.

                                          ===== CTV: Hồng Phong =====