Asset Publisher

Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ - giáo viên - nhân viên năm 2016

Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ - giáo viên - nhân viên năm 2016

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 hôm nay ngày 22 tháng 11 năm 2016. Trường Mầm non Tràng Lương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên trong nhà trường.

      Nhằm đảm bảo sức khoẻ cho Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên và phát hiện kịp thời các bệnh tật để có biện pháp chữa trị.  Trường Mầm non Tràng Lương  cộng tác cùng trung tâm y tế thị xã Đông Triều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên , nhân viên trong nhà trường .

     Việc khám sức khoẻ định kỳ cho Cán bộ - giáo viên - nhân viên là hết sức thiết thực và ý nghĩa, thông qua việc làm này đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức cho cán bộ - giáo viên - nhân viên  về ý thức phát hiện sớm và phòng ngừa một số bệnh  thường gặp. Nhà trường luôn  lấy  tiêu chí "Có sức khỏe là có tất cả"

            Sau đây là một số hình ảnh:   

                   

Khám nội khoa

Khám thị lực

                        Đ/c:Nguyễn Thị Nguyệt pHát biểu cảm ơn         

                                                                                CTV:Vũ Thị Ngọc