Asset Publisher

Ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017


          Thực hiện Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; Công văn số 148/PGD&ĐT ngày 18 tháng 2 năm 2017 của phòng giáo dục & đào tạo thị xã Đông Triều về việc quán triệt triển khai và cam kết thực hiện chủ đề "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"

          Hôm nay  ngày 20 tháng 2 năm 2017 Trường Mầm non Tràng Lương tổ chức ký cam kết thực hiện chủ đề Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh tại cơ quan.

          Trong Hội nghị Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt – Bí thư chi bộ; Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt và thông qua nội dung Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều và nội dung phát động thi đua  của ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh năm 2017 tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường MN Tràng Lương và Tổ chức ký cam kết giữa Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên, hợp đồng lao động, Các đoàn thể với Hiệu trưởng.

          - Đoàn thể: 1. Chi Đoàn thanh niên                            3. Tổ văn phòng

                                2. Tổ chuyên môn                                     4. Công đoàn trường

          - Tổng số cán bộ - giáo viên – nhân viên là  26

                    Trong đó:  CB-GV-NV chính thức là 21 Đ/c

                    Hợp đồng là: 05 Đ/c

          Nhà trường đã tổ chức ký cam kết đối với 100% cán bộ - giáo viên – nhân viên và các đoàn thể tại đơn vị.

Một số hình ảnh ký cam kết:

Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư chi bộ; HT quán triệt và thông qua các nội dung trước Hội nghị

Tập thể CB,GV,NV, HĐLĐ nghe quát triệt các nội dung 

Tập thể CB,GV,NV,HĐLĐ ký cam kết thực hiện

Toàn cảnh

                                                                                  CTV: Phạm Thị Quyên