Asset Publisher

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Thực hiện Quyết định của Thị ủy Đông Triều về việc kết nạp Đảng viên mới, hôm nay ngày 08/06/2016 chi bộ trường Mầm non Tràng Lương đã tổ chức kết nạp quần chúng Trương Thị Ngát và quần chúng Dương Thị Thoa vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

      Quần chúng Trương Thị Ngát và quần chúng Dương Thị Thoa là tổ viên tổ Mẫu giáo. Trong quá trình công tác các đồng chí  đều là những quần chúng ưu tú, năng động, sáng tạo, có nhiều thành tích xuất sắc. Với những nỗ lực cố gắng phấn đấu của bản thân, các đồng chí đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

       Trong lễ kết nạp Đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt căn dặn và giao nhiệm vụ cho hai quần chúng.

      Quần chúng Trương Thị Ngát và quần chúng Dương Thị Thoa  đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng và tuyên thệ tiếp tục tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn để hoàn thiện bản thân, xứng đáng và  là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Một số hình ảnh:

Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt – BT chi bộ trao quyết định cho quần chúng Dương Thị Thoa

Quần chúng Dương Thị Thoa tuyên thệ.

                     Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt - BT chi bộ trao quyết định cho quần chúng Dương Thị Thoa

    Quần chúng Trương Thị Ngát tuyên thệ

 

       CTV: Nguyễn Thị Phong