tieu pham xe lua 1.jpg
Tieu pham tao 2016.jpg
MUA 5 A1.jpg
LD PGD TANG HOA.jpg
khai giang.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 25/4/2019


Tổng số trẻ đến lớp:187 trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 187 trẻ

+ Nhóm trẻ: 32 = 563.200

+ Mấu giáo: 155 = 2,170.000

Tổng số tiền: 2,733.200

Tổng số tiền chi:  2,733.200đ

Tồn: 0 đ

Calendar
Today: Thursday, 25 / 04 / 19
25/04

- Đ/c: Phạm Thị Quyên - Phó hiệu trưởng trực đón sớm trả muộn.

- BGH Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại trường.

Tài nguyên