Asset Publisher

Sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015

Sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015


              Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015 và kế hoạch tháng 02/2014 của nhà trường, Sáng ngày 13/02/2015, Trường Mầm non Tràng Lương tiến hành tổ chức sơ kết học kì I. Để đánh giá những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong học kì I. Về dự Hội nghị có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên  trong nhà trường tham dự.

Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư chi bộ, HT Báo cáo sơ kết học kỳ I

             Tại Hội nghị Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá và nêu lên những thành tích, kết quả đã đạt được của Tập thể CB,GV,NV nhà trường và chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong học kỳ II và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015.

Toàn cảnh Hội nghị

              Buổi Sơ kết học kỳ I năm học 2014 -  2015 kết thúc tốt đẹp trong sự nhất trí cao.

                                                 CTV: Phạm Thị Quyên