To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Chiều ngày 30/5/2018 Trường mầm non Tràng Lương long trọng tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, nhằm phát huy những thế mạnh đã đạt được và khắc phục những điểm còn hạn chế.

Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Monday, 16 / 07 / 18
16/07

- Đ/c: Nguyễn Thị Phong- Phó hiệu trưởng trực hè và làm nhiệm vụ chuyên môn.

Thông báo

Tài chính công khai ngày 13/7/2018


Tổng số trẻ đến lớp: 38 trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 38 trẻ

Tổng số tiền: 456.000đ

Tổng số tiền chi: 456.000đ

Tồn: 0 đ

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên