You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Hoạt động ngoại khóa kỷ niệm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 

Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 28 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Hôm nay ngày 21/12/2017 cô và trò trường MN Tràng Lương rất vinh dự được đón tiếp các chú bộ đội đơn vị 618 kết nghĩa với nhà trường.

Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Monday, 22 / 01 / 18
22/01

- Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt - Hiệu trưởng trực đón sớm trả muộn

- BGH thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại trường.

Thông báo

Tài chính công khai ngày 22/01/2018


Tổng số trẻ đến trường: 195 trẻ

Tổng số trẻ báo ăn: 195 trẻ

Tổng số tiền thu được: 2.340.000đ

Tổng số tiền đã chi: 2.340.000đ

Số tiền dư: 0đ

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên