You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG LƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CNTT LẦN 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 

Thực hiện công văn số 1090/PGD&ĐT-CMMN ngày 25/10/2017 của phòng giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều /v Tập huấn ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học cấp học mầm non. Căn cứ vào tình hình thức tế của CB-GV trường mầm non Tràng Lương. Hôm nay ngày 04/11/2017 Trường MN Tràng Lương tổ chức tập huấn công nghệ thông tin lần 2 cho tất cả cán bộ - giáo viên trong nhà trường.

Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Monday, 20 / 11 / 17
Thông báo

Tài chính công khai ngày17/11/2017


Tổng số trẻ ăn:200

Tổng số tiền ăn của trẻ:2400.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.400.000

Số tiền thừa (thiếu): 0 đ

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0đ

 

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên