Asset Publisher

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG LƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN SOẠN, DUYỆT GIÁO ÁN ONLINE LẦN 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG LƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN SOẠN, DUYỆT GIÁO ÁN ONLINE LẦN 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

Thực hiện công văn số 774/PGD&ĐT-CNTT ngày 28/10/2015 của phòng giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều "Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2015 - 2016"
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của trường mầm non Tràng Lương.
Hôm nay ngày 02/04/2016 Trường MN Tràng Lương tổ chức tập huấn " Phần mềm soạn duyệt giáo án online" lần 2 cho tất cả giáo viên trong nhà trường.


     

Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt - Hiệu Trưởng phát biểu chỉ đạo

   Tại buổi tập huấn các đồng chí giáo viên được thực hành soạn, duyệt giáo án online trên trang e-learning.dongtrieu.edu.vn. Cách đưa bài giảng của mình lên trang cá nhân và yêu cầu đăng duyệt, chia sẻ cho bạn bè. Soạn giáo án trực tiếp online trực tuyến.

Đ/c: Nguyễn Thị Phong - Phó hiệu trưởng hướng dẫn giáo viên thực hiện

      Đây là một nhiệm vụ mới, một ứng dụng mới được triển khai dùng thử trong năm học 2015 - 2016 nhưng giáo viên trường mầm non Tràng Lương rất hăng say, nhiệt tình thực hiện. Thống kê bài giảng trên trang của nhà trường đã có 60 bài giảng, tài liệu được đăng tải. Hoạt động này góp phần đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn trong nhà trường và đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả.

        Sau đây là một số hình ảnh:

Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt - Hiệu Trưởng hướng dẫn giáo viên

Giáo viên hăng say thực hành

                                             

                                               Nguyễn Thị Phong