Asset Publisher

Trường MN Tràng Lương tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2015 - 2016.

Trường MN Tràng Lương tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2015 - 2016.

Sáng ngày 30/01/2016, trường MN Tràng Lương tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và đề ra giải pháp phương hướng học kỳ II năm học 2015 - 2016.

        Tại Hội nghị Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt  - BT Chi bộ - Hiệu trưởng trình bày báo cáo sơ kết học kỳ I và phương hướng học kỳ II.

        Tiếp theo là các ý kiến đóng góp của CBGVNV về giải pháp ứng dụng mô hình lớp học thông minh, soạn giảng giáo án online, tìm kiếm minh chứng KĐCL …

        Sau các ý kiến thảo luận, Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt - BTCB - HT nhà trường kết luận và đề ra các giải pháp để hoàn thiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học đề ra, đó là:

       - Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đặc biệt là trẻ Nhà trẻ.

       -  Tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc điều tra để duy trì tốt Phổ cập GDMN 5 tuổi, Phổ cập xóa mù.

       - Tiếp tục thực hiện soạn - duyệt giáo án online và ứng dụng mô hình lớp học thông minh.

       - Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP, quy trình chế biến thức ăn, lưu mẫu thức ăn…

       - Tiếp tục thu thập các minh chứng kiểm định chất lượng và hoàn thiện vào tháng 4 năm 2016.

       -  Chuẩn bị tốt các điều kiện tham dự Hội thi làm ĐDĐC cấp trường, khu vực, cấp thị xã, cấp tỉnh.

        Với sự đồng thuận, nhất trí 100%  của CB-GV-NV nhà trường, chắc chắn năm học 2015 - 2016 trường MN Tràng Lương sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

                                                                                        CTV: Nguyễn Thị Phong