Thông tin thành viên
Họ và tên: Lài Thị Thành
Email: mn.tl.ltthanh@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Tràng Lương- Đông Triều-Quảng ninh
Website:
Đơn vị: Trường MN Tràng Lương
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 136       Đã duyệt: 130       Tổng điểm: 604

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt