Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN TRÀNG LƯƠNG
Năm học 2019 - 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Nhà trẻ 24-36 tháng: Tuyển sinh 50 trẻ. Mẫu giáo 3 tuổi: Tuyển sinh 50 trẻ. Mẫu giáo 4 tuổi: Tuyển sinh 60 trẻ. Mẫu giáo 5 tuổi: Tuyển sinh 60 trẻ.
Hướng dẫn tuyển sinh:
01. Sổ Hộ khẩu phô tô 02. Giấy khai sinh bản sao 03. Đơn xin đi học. 04. Phiếu thông tin trẻ
Tuyến tuyển sinh:
4 thôn trên địa bàn xã Tràng Lương và khu vực Đá Trắng, vườn Tranh.
Điều kiện tuyển sinh:
- Trẻ nhà trẻ từ 18 - 24 tháng tuổi - Trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi. - Phụ huynh đăng ký trực tuyến hoặc nộp hồ sơ tại nhà trường từ ngày 01/7/2019 đến 31/8/2019.
Hướng dẫn sau đăng ký:
Sau khi đăng ký thành công. Nhà trường phân lớp. Đúng ngày 05/9/2019 cho con đến dự lễ khai giảng năm học mới.
Tin mới nhất