Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường
Bài giảng, giáo án điện tử
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 18 / 08 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 27/7/2018


Tổng số trẻ đến lớp: 30 trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 30 trẻ

Tổng số tiền: 360.000đ

Tổng số tiền chi: 360.000đ

Tồn: 0 đ

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên