banner8_700
bannerup2_700
bannerup3_700
DSC00104 mua dan.jpg
DSC00309 don chuan.JPG
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 17/01/2020


Tổng số trẻ đến lớp:167 trẻ

Tổng số trẻ ăn bán trú: 167 trẻ

Tổng số tiền: 2.338.000đ

Tổng số tiền chi: 2.338.000đ

Tồn: 0 đ

Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 05 / 04 / 2020
Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên