Giới thiệu về nhà trường


 

      1. Lời giới thiệu và hình ảnh về trường

     Tràng Lương là một xã miền núi nằm ở phía đông bắc Thị xã Đông Triều, phía bắc giáp huyện Sơn Động Bắc Giang, Phía đông giáp Thượng Yên Công Uông Bí, Phía Tây giáp xã Bình Khê, Phía Nam giáp Phường Mạo khê và các xã Yên Thọ; Hoàng Quế, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, cách trung tâm thị xã Đông Triều 15 km. Tổng diện tích đất tự nhiên là 7.233,49 ha. Dân số của xã tính đến ngày 31/12/2017 là 2.851 nhân khẩu với 814 hộ, có 11 dân tộc cùng chung sống (Kinh,Tày, Sán rìu, nùng, dao, mường, Hoa, cao lan, thái, sán chỉ, khơ me) trong đó chủ yếu phần đông là dân tộc tày và sán rìu. Đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng cây ăn quả và trồng rừng. Trình độ dân trí còn nhiều mặt hạn chế.

      Tr­ường Mầm non Tràng Lương đ­ược thành lập từ năm 1978 lấy tên trường Mẫu giáo Tràng Lương, đến năm 2005 đổi tên là là trường mầm non Tràng Lương. Trong quá trình xây dựng và phát triển, trường Mầm non Tràng Lương luôn nhận được sự quan tâm vào cuộc của các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền địa phương, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều, sự hỗ trợ kịp thời của Hội cha mẹ học sinh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tháng 11/2013 trường được công nhận trường mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I theo Quyết định số 3146/QĐ - UBND ngày 15/11/2013 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bà Vũ Thị Thu Thủy đã ký.

      Năm học 2019 - 2020 nhà trường có 21 CB - GV - NV. Trong đó CBQL: 03; Giáo viên: 16; nhân viên: 02. Toàn trường có 194 học sinh với 8 nhóm lớp và ăn bán trú 100%.

      1. Sứ mệnh, tầm nhìn

      + Sứ mệnh : " Tạo dựng môi trường học tập vui chơi, an toàn lành mạnh, thân thiện để phát huy óc sáng tạo, tư duy của trẻ".  

      + Giá trị:"Tinh thần trách nhiệm, tình đoàn kết, lòng nhân ái, tình thương yêu, tính sáng tạo, ý thức vươn lên".  

       + Tầm nhìn:Xây dựng nhà trường phát triển toàn diện đạt tiêu chuẩn Quốc gia và tiến tới tiêu chuẩn Quốc tế.

      2. Tổ chức bộ máy nhà trường


 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phong

Chức vụ: Hiệu trưởng

Chuyên môn: Đại học

Năm sinh: 25/3/1983

Email: mn.tl.ntphong@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên: Đinh Thị Hương Nựu

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

chuyên môn: Đại học

Năm sinh: 03/08/1979

Email: mn.bda.dthnuu@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên: Trương Thị Tuyết

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Chuyên môn: Đại học

Năm sinh: 10/01/1982

Email: mn.tl.ptquyen@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Lý Thủy

Chức vụ: Giáo viên - CT Công đoàn

Chuyên môn: Đại học

Năm sinh: 29/9/1983

Email: mn.tl.nlthuy@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên: Bùi Thị Hạnh

Chức vụ: Giáo viên - TTCM  

Chuyên môn: Đại học

Năm sinh: 16/3/1985

Email: mn.tl.bthanh@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

Họ và tên: Lài Thị Thành

Chức vụ: Giáo viên - TTCM

Chuyên môn: Cao Đẳng

Năm sinh: 13/9/1983

Email: mn.tl.ltthanh@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên: Bùi Thị Kim Oanh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Đại học

Năm sinh: 12/6/1988

Email: mn.tl.btkoanh@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

 

Họ và tên: Trần Thị Linh

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Đại học

Năm sinh: 11/9/1989

Email: mn.tl.ttlinh@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

Họ và tên: Dương Thị Thoa

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Đại học

Năm sinh: 14/5/1987

Email: mn.tl.dtthoa@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Dương Thị Toán

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cao đẳng

Năm sinh: 28/3/1966

Email: mn.tl.dttoan@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

Họ và tên: Vũ Thị Ngọc

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Trung cấp

Năm sinh: 28/12/1990

Email: mn.tl.vtngoc@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Trương Thị Ngát

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Trung cấp

Năm sinh: 13/8/1987

Email: mn.tl.ttngat@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên: Bùi Loan Hương

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Đại học

Năm sinh: 20/2/1984

Email: mn.tl.blhuong@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên: Phạm Thị Yêu

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cao đẳng

Năm sinh: 16/4/1979

Email: mn.tl.ptyeu@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên: Phạm Thị Huyền

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cao đẳng

Năm sinh: 02/10/1966

Email: mn.tl.dtnga@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên: Trương Thị Lít

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Cao Đẳng

Năm sinh: 20/5/1970

Email: mn.tl.ttlit@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên: Tạ Thị Hậu

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Đại học

Năm sinh: 22/7/1991

Email: mn.tl.tthau@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

Họ và tên: Hoàng Thị Thúy

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Đại học

Năm sinh: 15/7/1988

Email: mn.hmi.htthuy@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên: Trần Thị Như Quỳnh

Chức vụ: Y tế

Chuyên môn: Trung cấp

Năm sinh: 19/9/1988

Email: mn.hmi.ttnquynh@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên: Trần Thị Anh

Chức vụ: Kế toán

Chuyên môn: Đại Học

Năm sinh: 05/6/1987

Email: mn.hmi.ttanh@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Đại học

Năm sinh: 11/1/1991

Email: